بلبرینگ

72,200 تومان

بلبرینگ کوچک چرخ عقب پراید جدید ODM

0 out of 5
(0)
کد فنی: 11100003

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ گیربکس پراید
جنس
فلزی
شماره فنی 11949/10

 

افزودن به سبد خرید
250,000 تومان

بلبرینگ بزرگ پینیون نیسان (DSA) 32308 CN

0 out of 5
(0)
کد فنی: 32308 CN DSAافزودن به سبد خرید
79,900 تومان

بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید (DSA) 44649

0 out of 5
(0)
کد فنی: 44649 DSAافزودن به سبد خرید
103,000 تومان

بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید (GSK) 44649

0 out of 5
(0)
کد فنی: 11300003

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ داخلی چرخ عقب پراید
جنس
فلزی
شماره فنی L44649/10

 

افزودن به سبد خرید
79,900 تومان

بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید ODM

0 out of 5
(0)
کد فنی: 11100005

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید
جنس
فلزی
شماره فنی 44649/10

 

افزودن به سبد خرید
49,500 تومان

بلبرینگ بزرگ دینام پژو ۴۰۵ (DSA) 6303

0 out of 5
(0)
کد فنی: 6303 DSA

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بزرگ دینام پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی 6303

 

افزودن به سبد خرید
51,000 تومان

بلبرینگ بزرگ دینام پژو ۴۰۵ (GSK) 6303

0 out of 5
(0)
کد فنی: 11300038

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بزرگ دینام پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی 6303-2RS

 

افزودن به سبد خرید
49,500 تومان

بلبرینگ بزرگ دینام پژو ۴۰۵ ODM

0 out of 5
(0)
کد فنی: 11100058

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بزرگ دینام پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی 6303-2RS C3 PA

 

افزودن به سبد خرید
Placeholder 53,500 تومان

بلبرینگ بزرگ دینام پژو ۴۰۵ TOKIA

0 out of 5
(0)
افزودن به سبد خرید
88,000 تومان

بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو ۲۰۶ (DSA) 6305 N

0 out of 5
(0)
کد فنی: 6305 DSA

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو 206
جنس
فلزی
شماره فنی 6305

 

افزودن به سبد خرید
88,000 تومان

بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو ۲۰۶ ODM

0 out of 5
(0)
کد فنی: 11100071

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو 206
جنس
فلزی
شماره فنی 6305-2RS N C3 PA

 

افزودن به سبد خرید
135,000 تومان

بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان (GSK) 6208 C4

0 out of 5
(0)
افزودن به سبد خرید
110,000 تومان

بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان – روا ODM

0 out of 5
(0)
کد فنی: 11100083

مشخصات فنی

مناسب برای پیکان – روآ
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان – روآ
جنس
فلزی
شماره فنی 6208

 

افزودن به سبد خرید
Placeholder

بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان ۶۲۰۸( تبریز – IBC)

0 out of 5
(0)
اطلاعات بیشتر
110,000 تومان

بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان و روآ (DSA) 6208 C4

0 out of 5
(0)
کد فنی: 6208 C4 DSA

مشخصات فنی

مناسب برای پیکان و روآ
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان و روآ
جنس
فلزی
شماره فنی 6208

 

افزودن به سبد خرید
175,000 تومان

بلبرینگ بزرگ گیربکس نیسان (DSA) 6308 NR

0 out of 5
(0)
کد فنی: 6308 NR C3 DSA

مشخصات فنی

مناسب برای نیسان
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس نیسان
جنس
فلزی
شماره فنی 6308

 

افزودن به سبد خرید
175,000 تومان

بلبرینگ بزرگ گیربکس نیسان ODM

0 out of 5
(0)
کد فنی: 11100023

مشخصات فنی

مناسب برای نیسان
نوع بلبرینگ گیربکس پراید
جنس
فلزی
شماره فنی ODM 6308 NR C3

 

افزودن به سبد خرید
75,000 تومان

بلبرینگ بیرونی اکسل پژو ۴۰۵ (GSK) DBF 68933

0 out of 5
(0)
کد فنی: 11300029

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بیرونی اکسل پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی DBF 68933

 

افزودن به سبد خرید
92,000 تومان

بلبرینگ بیرونی چرخ جدید پراید (GSK) 11949

0 out of 5
(0)
کد فنی: 11300002

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بیرونی چرخ جدید پراید
جنس
فلزی
شماره فنی LM11949/10

 

افزودن به سبد خرید
66,500 تومان

بلبرینگ بیرونی چرخ عقب قدیم پراید (GSK) 11749

0 out of 5
(0)
کد فنی: 11300001

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بیرونی چرخ عقب پراید
جنس
فلزی
شماره فنی LM11749/10

 

افزودن به سبد خرید
150,000 تومان

بلبرینگ پینیون مزدا (DSA) 17887

0 out of 5
(0)
کد فنی: 17887/31 DSA

مشخصات فنی

مناسب برای مزدا
نوع بلبرینگ پینیون مزدا
جنس
فلزی
شماره فنی 17887/31

 

افزودن به سبد خرید
199,000 تومان

بلبرینگ تام مزدا (DSA) RAT 2150

0 out of 5
(0)
کد فنی: RAT 2150 DSA

مشخصات فنی

مناسب برای مزدا
نوع بلبرینگ تام مزدا
جنس
فلزی
شماره فنی RAT 2150

 

افزودن به سبد خرید
329,000 تومان

بلبرینگ تایم پژو ۲۰۶ تیپ۲ (GSK) VKM 13253

0 out of 5
(0)
کد فنی: 11300026

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206 تیپ 2
نوع بلبرینگ تایم پژو 206 تیپ 2
جنس
فلزی
شماره فنی VKM 13253

 

افزودن به سبد خرید
Placeholder 175,500 تومان

بلبرینگ تایم پژو ۴۰۵ (TOKIA) VKM 13100

0 out of 5
(0)
افزودن به سبد خرید
155,000 تومان

بلبرینگ تایم ثابت تندر (DSA) VKM 26020

0 out of 5
(0)
کد فنی: VKM 26020 DSAافزودن به سبد خرید

بلبرینگ کوچک چرخ عقب پراید جدید ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ گیربکس پراید
جنس
فلزی
شماره فنی 11949/10

 

کد فنی: 11100003

بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید (GSK) 44649

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ داخلی چرخ عقب پراید
جنس
فلزی
شماره فنی L44649/10

 

کد فنی: 11300003

بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید
جنس
فلزی
شماره فنی 44649/10

 

کد فنی: 11100005

بلبرینگ بزرگ دینام پژو ۴۰۵ (DSA) 6303

0 out of 5
(0)
DSA

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بزرگ دینام پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی 6303

 

کد فنی: 6303 DSA

بلبرینگ بزرگ دینام پژو ۴۰۵ (GSK) 6303

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بزرگ دینام پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی 6303-2RS

 

کد فنی: 11300038

بلبرینگ بزرگ دینام پژو ۴۰۵ ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بزرگ دینام پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی 6303-2RS C3 PA

 

کد فنی: 11100058

بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو ۲۰۶ (DSA) 6305 N

0 out of 5
(0)
DSA

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو 206
جنس
فلزی
شماره فنی 6305

 

کد فنی: 6305 DSA

بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو ۲۰۶ ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو 206
جنس
فلزی
شماره فنی 6305-2RS N C3 PA

 

کد فنی: 11100071

بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان – روا ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پیکان – روآ
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان – روآ
جنس
فلزی
شماره فنی 6208

 

کد فنی: 11100083

بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان و روآ (DSA) 6208 C4

0 out of 5
(0)
DSA

مشخصات فنی

مناسب برای پیکان و روآ
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان و روآ
جنس
فلزی
شماره فنی 6208

 

کد فنی: 6208 C4 DSA

بلبرینگ بزرگ گیربکس نیسان (DSA) 6308 NR

0 out of 5
(0)
DSA

مشخصات فنی

مناسب برای نیسان
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس نیسان
جنس
فلزی
شماره فنی 6308

 

کد فنی: 6308 NR C3 DSA

بلبرینگ بزرگ گیربکس نیسان ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای نیسان
نوع بلبرینگ گیربکس پراید
جنس
فلزی
شماره فنی ODM 6308 NR C3

 

کد فنی: 11100023

بلبرینگ بیرونی اکسل پژو ۴۰۵ (GSK) DBF 68933

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بیرونی اکسل پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی DBF 68933

 

کد فنی: 11300029

بلبرینگ بیرونی چرخ جدید پراید (GSK) 11949

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بیرونی چرخ جدید پراید
جنس
فلزی
شماره فنی LM11949/10

 

کد فنی: 11300002

بلبرینگ بیرونی چرخ عقب قدیم پراید (GSK) 11749

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بیرونی چرخ عقب پراید
جنس
فلزی
شماره فنی LM11749/10

 

کد فنی: 11300001

بلبرینگ پینیون مزدا (DSA) 17887

0 out of 5
(0)
DSA

مشخصات فنی

مناسب برای مزدا
نوع بلبرینگ پینیون مزدا
جنس
فلزی
شماره فنی 17887/31

 

کد فنی: 17887/31 DSA

بلبرینگ تام مزدا (DSA) RAT 2150

0 out of 5
(0)
DSA

مشخصات فنی

مناسب برای مزدا
نوع بلبرینگ تام مزدا
جنس
فلزی
شماره فنی RAT 2150

 

کد فنی: RAT 2150 DSA

بلبرینگ تایم پژو ۲۰۶ تیپ۲ (GSK) VKM 13253

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206 تیپ 2
نوع بلبرینگ تایم پژو 206 تیپ 2
جنس
فلزی
شماره فنی VKM 13253

 

کد فنی: 11300026

بلبرینگ کوچک چرخ عقب پراید جدید ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ گیربکس پراید
جنس
فلزی
شماره فنی 11949/10

 

بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید (GSK) 44649

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ داخلی چرخ عقب پراید
جنس
فلزی
شماره فنی L44649/10

 

بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید
جنس
فلزی
شماره فنی 44649/10

 

بلبرینگ بزرگ دینام پژو ۴۰۵ (DSA) 6303

0 out of 5
(0)
DSA

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بزرگ دینام پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی 6303

 

بلبرینگ بزرگ دینام پژو ۴۰۵ (GSK) 6303

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بزرگ دینام پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی 6303-2RS

 

بلبرینگ بزرگ دینام پژو ۴۰۵ ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بزرگ دینام پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی 6303-2RS C3 PA

 

بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو ۲۰۶ (DSA) 6305 N

0 out of 5
(0)
DSA

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو 206
جنس
فلزی
شماره فنی 6305

 

بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو ۲۰۶ ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو 206
جنس
فلزی
شماره فنی 6305-2RS N C3 PA

 

بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان – روا ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پیکان – روآ
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان – روآ
جنس
فلزی
شماره فنی 6208

 

بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان و روآ (DSA) 6208 C4

0 out of 5
(0)
DSA

مشخصات فنی

مناسب برای پیکان و روآ
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان و روآ
جنس
فلزی
شماره فنی 6208

 

بلبرینگ بزرگ گیربکس نیسان (DSA) 6308 NR

0 out of 5
(0)
DSA

مشخصات فنی

مناسب برای نیسان
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس نیسان
جنس
فلزی
شماره فنی 6308

 

بلبرینگ بزرگ گیربکس نیسان ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای نیسان
نوع بلبرینگ گیربکس پراید
جنس
فلزی
شماره فنی ODM 6308 NR C3

 

بلبرینگ بیرونی اکسل پژو ۴۰۵ (GSK) DBF 68933

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بیرونی اکسل پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی DBF 68933

 

بلبرینگ بیرونی چرخ جدید پراید (GSK) 11949

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بیرونی چرخ جدید پراید
جنس
فلزی
شماره فنی LM11949/10

 

بلبرینگ بیرونی چرخ عقب قدیم پراید (GSK) 11749

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بیرونی چرخ عقب پراید
جنس
فلزی
شماره فنی LM11749/10

 

بلبرینگ پینیون مزدا (DSA) 17887

0 out of 5
(0)
DSA

مشخصات فنی

مناسب برای مزدا
نوع بلبرینگ پینیون مزدا
جنس
فلزی
شماره فنی 17887/31

 

بلبرینگ تام مزدا (DSA) RAT 2150

0 out of 5
(0)
DSA

مشخصات فنی

مناسب برای مزدا
نوع بلبرینگ تام مزدا
جنس
فلزی
شماره فنی RAT 2150

 

بلبرینگ تایم پژو ۲۰۶ تیپ۲ (GSK) VKM 13253

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206 تیپ 2
نوع بلبرینگ تایم پژو 206 تیپ 2
جنس
فلزی
شماره فنی VKM 13253

 

بلبرینگ کوچک چرخ عقب پراید جدید ODM

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ گیربکس پراید
جنس
فلزی
شماره فنی 11949/10

 

بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید (GSK) 44649

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ داخلی چرخ عقب پراید
جنس
فلزی
شماره فنی L44649/10

 

بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید ODM

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید
جنس
فلزی
شماره فنی 44649/10

 

بلبرینگ بزرگ دینام پژو ۴۰۵ (DSA) 6303

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بزرگ دینام پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی 6303

 

بلبرینگ بزرگ دینام پژو ۴۰۵ (GSK) 6303

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بزرگ دینام پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی 6303-2RS

 

بلبرینگ بزرگ دینام پژو ۴۰۵ ODM

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بزرگ دینام پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی 6303-2RS C3 PA

 

بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو ۲۰۶ (DSA) 6305 N

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو 206
جنس
فلزی
شماره فنی 6305

 

بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو ۲۰۶ ODM

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو 206
جنس
فلزی
شماره فنی 6305-2RS N C3 PA

 

بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان – روا ODM

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پیکان – روآ
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان – روآ
جنس
فلزی
شماره فنی 6208

 

بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان و روآ (DSA) 6208 C4

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پیکان و روآ
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان و روآ
جنس
فلزی
شماره فنی 6208

 

بلبرینگ بزرگ گیربکس نیسان (DSA) 6308 NR

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای نیسان
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس نیسان
جنس
فلزی
شماره فنی 6308

 

بلبرینگ بزرگ گیربکس نیسان ODM

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای نیسان
نوع بلبرینگ گیربکس پراید
جنس
فلزی
شماره فنی ODM 6308 NR C3

 

بلبرینگ بیرونی اکسل پژو ۴۰۵ (GSK) DBF 68933

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بیرونی اکسل پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی DBF 68933

 

بلبرینگ بیرونی چرخ جدید پراید (GSK) 11949

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بیرونی چرخ جدید پراید
جنس
فلزی
شماره فنی LM11949/10

 

بلبرینگ بیرونی چرخ عقب قدیم پراید (GSK) 11749

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بیرونی چرخ عقب پراید
جنس
فلزی
شماره فنی LM11749/10

 

بلبرینگ پینیون مزدا (DSA) 17887

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای مزدا
نوع بلبرینگ پینیون مزدا
جنس
فلزی
شماره فنی 17887/31

 

بلبرینگ تام مزدا (DSA) RAT 2150

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای مزدا
نوع بلبرینگ تام مزدا
جنس
فلزی
شماره فنی RAT 2150

 

بلبرینگ تایم پژو ۲۰۶ تیپ۲ (GSK) VKM 13253

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206 تیپ 2
نوع بلبرینگ تایم پژو 206 تیپ 2
جنس
فلزی
شماره فنی VKM 13253

 

نمایش 1–25 از 260 نتیجه