بلبرینگ

95,000 تومان

بلبرینگ کولر پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)
کد فنی: ACB355520

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ کولر پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی ACB355520

 

افزودن به سبد خرید
52,700 تومان

بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید

0 out of 5
(0)
کد فنی: 44649/10 ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید
جنس
فلزی
شماره فنی 44649/10

 

افزودن به سبد خرید
34,000 تومان

بلبرینگ بزرگ دینام پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)
کد فنی: 6303-2RS

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بزرگ دینام پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی 6303-2RS

 

افزودن به سبد خرید
32,600 تومان

بلبرینگ بزرگ دینام پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)
کد فنی: 6303-2RS C3 PA

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بزرگ دینام پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی 6303-2RS C3 PA

 

افزودن به سبد خرید
60,600 تومان

بلبرینگ بزرگ گیربکس

0 out of 5
(0)
کد فنی: 6208-2RSC3

مشخصات فنی

مناسب برای
نوع بلبرینگ بلبرینگ بزرگ گیربکس
جنس
فلزی
شماره فنی 6208-2RSC3

 

افزودن به سبد خرید
59,900 تومان

بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو ۲۰۶

0 out of 5
(0)
کد فنی: 6305-2RS N C3 PA

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو 206
جنس
فلزی
شماره فنی 6305-2RS N C3 PA

 

افزودن به سبد خرید
79,900 تومان

بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان – روآ

0 out of 5
(0)
کد فنی: 6208

مشخصات فنی

مناسب برای پیکان – روآ
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان – روآ
جنس
فلزی
شماره فنی 6208

 

افزودن به سبد خرید
115,000 تومان

بلبرینگ بزرگ گیربکس نیسان

0 out of 5
(0)
کد فنی: ODM 6308 NR C3

مشخصات فنی

مناسب برای نیسان
نوع بلبرینگ گیربکس پراید
جنس
فلزی
شماره فنی ODM 6308 NR C3

 

افزودن به سبد خرید
53,000 تومان

بلبرینگ بیرونی اکسل پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)
کد فنی: DBF 68933

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بیرونی اکسل پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی DBF 68933

 

افزودن به سبد خرید
58,000 تومان

بلبرینگ بیرونی چرخ جدید پراید

0 out of 5
(0)
کد فنی: LM11949/10

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بیرونی چرخ جدید پراید
جنس
فلزی
شماره فنی LM11949/10

 

افزودن به سبد خرید
47,000 تومان

بلبرینگ بیرونی چرخ عقب پراید

0 out of 5
(0)
کد فنی: LM11749/10

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بیرونی چرخ عقب پراید
جنس
فلزی
شماره فنی LM11749/10

 

افزودن به سبد خرید
26,000 تومان

بلبرینگ پلوس پژو ۴۰۵، پژو ۲۰۶، سمند

0 out of 5
(0)
کد فنی: 6006-2RSC3

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405، پژو 206، سمند و پژو پارس
نوع بلبرینگ بلبرینگ پلوس پژو 405، پژو 206، سمند و پژو پارس
جنس
فلزی
شماره فنی 6006-2RSC3

 

افزودن به سبد خرید
170,000 تومان

بلبرینگ تایم پژو ۲۰۶ تیپ ۲

0 out of 5
(0)
کد فنی: VKM 13253

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206 تیپ 2
نوع بلبرینگ تایم پژو 206 تیپ 2
جنس
فلزی
شماره فنی VKM 13253

 

افزودن به سبد خرید
97,500 تومان

بلبرینگ تایم ثابت ال ۹۰

0 out of 5
(0)
کد فنی: LGX L90 B1

مشخصات فنی

مناسب برای ال 90
نوع بلبرینگ تایم ثابت ال 90
جنس
فلزی
شماره فنی LGX L90 B1

 

افزودن به سبد خرید
178,000 تومان

بلبرینگ تایم ساعتی EF7

0 out of 5
(0)
کد فنی: F-553676

مشخصات فنی

مناسب برای EF7
نوع بلبرینگ تایم ساعتی EF7
جنس
فلزی
شماره فنی F-553676

 

افزودن به سبد خرید
159,000 تومان

بلبرینگ تایم ساعتی پژو ۲۰۶

0 out of 5
(0)
کد فنی: VKM 13253 ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206 تیپ 2
نوع بلبرینگ تایم ساعتی پژو 206
جنس
فلزی
شماره فنی VKM 13253

 

افزودن به سبد خرید
169,000 تومان

بلبرینگ تایم ساعتی پژو ۲۰۶ تیپ ۵

0 out of 5
(0)
کد فنی: VKM13256 ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206 تیپ 5
نوع بلبرینگ تایم ساعتی پژو 206 تیپ 5
جنس
فلزی
شماره فنی VKM13256

 

افزودن به سبد خرید
188,500 تومان

بلبرینگ تایم متحرک ال ۹۰

0 out of 5
(0)
کد فنی: VKM16020

مشخصات فنی

مناسب برای ال 90
نوع بلبرینگ تایم متحرک ال 90
جنس
فلزی
شماره فنی VKM16020

 

افزودن به سبد خرید
112,500 تومان

بلبرینگ تسمه تایم پراید

0 out of 5
(0)
کد فنی: GT20040

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ تسمه تایم پراید
جنس
فلزی
شماره فنی GT20040

 

افزودن به سبد خرید
96,000 تومان

بلبرینگ تسمه تایم پراید

0 out of 5
(0)
کد فنی: ODM GT20040

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ تسمه تایم پراید
جنس
فلزی
شماره فنی GT20040

 

افزودن به سبد خرید
97,500 تومان

بلبرینگ تسمه تایم پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)
کد فنی: VKM13100

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ تسمه تایم پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی VKM13100

 

افزودن به سبد خرید
43,000 تومان

بلبرینگ تقویتی ژامبون پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)
کد فنی: HK 5025

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ تقویتی ژامبون پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی HK 5025

 

افزودن به سبد خرید
19,500 تومان

بلبرینگ ته میل لنگ پراید

0 out of 5
(0)
کد فنی: 6202-2RS

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ ته میل لنگ پراید
جنس
فلزی
شماره فنی 6202-2RS

 

افزودن به سبد خرید
19,300 تومان

بلبرینگ ته میل لنگ پراید

0 out of 5
(0)
کد فنی: 62022RS C3

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ ته میل لنگ پراید
جنس
فلزی
شماره فنی 62022RS C3

 

افزودن به سبد خرید
60,000 تومان

بلبرینگ جلو شفت اصلی پراید

0 out of 5
(0)
کد فنی: 62/22-2RS C3 ACM

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ جلو شفت اصلی پراید
جنس
فلزی
شماره فنی 62/22-2RS C3 ACM

 

افزودن به سبد خرید

بلبرینگ کولر پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ کولر پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی ACB355520

 

کد فنی: ACB355520

بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید
جنس
فلزی
شماره فنی 44649/10

 

کد فنی: 44649/10 ODM

بلبرینگ بزرگ دینام پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بزرگ دینام پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی 6303-2RS

 

کد فنی: 6303-2RS

بلبرینگ بزرگ دینام پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بزرگ دینام پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی 6303-2RS C3 PA

 

کد فنی: 6303-2RS C3 PA

بلبرینگ بزرگ گیربکس

0 out of 5
(0)
MCB

مشخصات فنی

مناسب برای
نوع بلبرینگ بلبرینگ بزرگ گیربکس
جنس
فلزی
شماره فنی 6208-2RSC3

 

کد فنی: 6208-2RSC3

بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو ۲۰۶

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو 206
جنس
فلزی
شماره فنی 6305-2RS N C3 PA

 

کد فنی: 6305-2RS N C3 PA

بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان – روآ

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پیکان – روآ
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان – روآ
جنس
فلزی
شماره فنی 6208

 

کد فنی: 6208

بلبرینگ بزرگ گیربکس نیسان

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای نیسان
نوع بلبرینگ گیربکس پراید
جنس
فلزی
شماره فنی ODM 6308 NR C3

 

کد فنی: ODM 6308 NR C3

بلبرینگ بیرونی اکسل پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بیرونی اکسل پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی DBF 68933

 

کد فنی: DBF 68933

بلبرینگ بیرونی چرخ جدید پراید

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بیرونی چرخ جدید پراید
جنس
فلزی
شماره فنی LM11949/10

 

کد فنی: LM11949/10

بلبرینگ بیرونی چرخ عقب پراید

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بیرونی چرخ عقب پراید
جنس
فلزی
شماره فنی LM11749/10

 

کد فنی: LM11749/10

بلبرینگ پلوس پژو ۴۰۵، پژو ۲۰۶، سمند

0 out of 5
(0)
MCB

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405، پژو 206، سمند و پژو پارس
نوع بلبرینگ بلبرینگ پلوس پژو 405، پژو 206، سمند و پژو پارس
جنس
فلزی
شماره فنی 6006-2RSC3

 

کد فنی: 6006-2RSC3

بلبرینگ تایم پژو ۲۰۶ تیپ ۲

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206 تیپ 2
نوع بلبرینگ تایم پژو 206 تیپ 2
جنس
فلزی
شماره فنی VKM 13253

 

کد فنی: VKM 13253

بلبرینگ تایم ثابت ال ۹۰

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای ال 90
نوع بلبرینگ تایم ثابت ال 90
جنس
فلزی
شماره فنی LGX L90 B1

 

کد فنی: LGX L90 B1

بلبرینگ تایم ساعتی EF7

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای EF7
نوع بلبرینگ تایم ساعتی EF7
جنس
فلزی
شماره فنی F-553676

 

کد فنی: F-553676

بلبرینگ تایم ساعتی پژو ۲۰۶

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206 تیپ 2
نوع بلبرینگ تایم ساعتی پژو 206
جنس
فلزی
شماره فنی VKM 13253

 

کد فنی: VKM 13253 ODM

بلبرینگ تایم ساعتی پژو ۲۰۶ تیپ ۵

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206 تیپ 5
نوع بلبرینگ تایم ساعتی پژو 206 تیپ 5
جنس
فلزی
شماره فنی VKM13256

 

کد فنی: VKM13256 ODM

بلبرینگ تایم متحرک ال ۹۰

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای ال 90
نوع بلبرینگ تایم متحرک ال 90
جنس
فلزی
شماره فنی VKM16020

 

کد فنی: VKM16020

بلبرینگ تسمه تایم پراید

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ تسمه تایم پراید
جنس
فلزی
شماره فنی GT20040

 

کد فنی: GT20040

بلبرینگ تسمه تایم پراید

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ تسمه تایم پراید
جنس
فلزی
شماره فنی GT20040

 

کد فنی: ODM GT20040

بلبرینگ تسمه تایم پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ تسمه تایم پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی VKM13100

 

کد فنی: VKM13100

بلبرینگ تقویتی ژامبون پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ تقویتی ژامبون پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی HK 5025

 

کد فنی: HK 5025

بلبرینگ ته میل لنگ پراید

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ ته میل لنگ پراید
جنس
فلزی
شماره فنی 6202-2RS

 

کد فنی: 6202-2RS

بلبرینگ ته میل لنگ پراید

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ ته میل لنگ پراید
جنس
فلزی
شماره فنی 62022RS C3

 

کد فنی: 62022RS C3

بلبرینگ جلو شفت اصلی پراید

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ جلو شفت اصلی پراید
جنس
فلزی
شماره فنی 62/22-2RS C3 ACM

 

کد فنی: 62/22-2RS C3 ACM

بلبرینگ کولر پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ کولر پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی ACB355520

 

بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید
جنس
فلزی
شماره فنی 44649/10

 

بلبرینگ بزرگ دینام پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بزرگ دینام پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی 6303-2RS

 

بلبرینگ بزرگ دینام پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بزرگ دینام پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی 6303-2RS C3 PA

 

بلبرینگ بزرگ گیربکس

0 out of 5
(0)
MCB

مشخصات فنی

مناسب برای
نوع بلبرینگ بلبرینگ بزرگ گیربکس
جنس
فلزی
شماره فنی 6208-2RSC3

 

بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو ۲۰۶

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو 206
جنس
فلزی
شماره فنی 6305-2RS N C3 PA

 

بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان – روآ

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پیکان – روآ
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان – روآ
جنس
فلزی
شماره فنی 6208

 

بلبرینگ بزرگ گیربکس نیسان

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای نیسان
نوع بلبرینگ گیربکس پراید
جنس
فلزی
شماره فنی ODM 6308 NR C3

 

بلبرینگ بیرونی اکسل پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بیرونی اکسل پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی DBF 68933

 

بلبرینگ بیرونی چرخ جدید پراید

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بیرونی چرخ جدید پراید
جنس
فلزی
شماره فنی LM11949/10

 

بلبرینگ بیرونی چرخ عقب پراید

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بیرونی چرخ عقب پراید
جنس
فلزی
شماره فنی LM11749/10

 

بلبرینگ پلوس پژو ۴۰۵، پژو ۲۰۶، سمند

0 out of 5
(0)
MCB

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405، پژو 206، سمند و پژو پارس
نوع بلبرینگ بلبرینگ پلوس پژو 405، پژو 206، سمند و پژو پارس
جنس
فلزی
شماره فنی 6006-2RSC3

 

بلبرینگ تایم پژو ۲۰۶ تیپ ۲

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206 تیپ 2
نوع بلبرینگ تایم پژو 206 تیپ 2
جنس
فلزی
شماره فنی VKM 13253

 

بلبرینگ تایم ثابت ال ۹۰

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای ال 90
نوع بلبرینگ تایم ثابت ال 90
جنس
فلزی
شماره فنی LGX L90 B1

 

بلبرینگ تایم ساعتی EF7

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای EF7
نوع بلبرینگ تایم ساعتی EF7
جنس
فلزی
شماره فنی F-553676

 

بلبرینگ تایم ساعتی پژو ۲۰۶

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206 تیپ 2
نوع بلبرینگ تایم ساعتی پژو 206
جنس
فلزی
شماره فنی VKM 13253

 

بلبرینگ تایم ساعتی پژو ۲۰۶ تیپ ۵

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206 تیپ 5
نوع بلبرینگ تایم ساعتی پژو 206 تیپ 5
جنس
فلزی
شماره فنی VKM13256

 

بلبرینگ تایم متحرک ال ۹۰

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای ال 90
نوع بلبرینگ تایم متحرک ال 90
جنس
فلزی
شماره فنی VKM16020

 

بلبرینگ تسمه تایم پراید

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ تسمه تایم پراید
جنس
فلزی
شماره فنی GT20040

 

بلبرینگ تسمه تایم پراید

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ تسمه تایم پراید
جنس
فلزی
شماره فنی GT20040

 

بلبرینگ تسمه تایم پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ تسمه تایم پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی VKM13100

 

بلبرینگ تقویتی ژامبون پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ تقویتی ژامبون پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی HK 5025

 

بلبرینگ ته میل لنگ پراید

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ ته میل لنگ پراید
جنس
فلزی
شماره فنی 6202-2RS

 

بلبرینگ ته میل لنگ پراید

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ ته میل لنگ پراید
جنس
فلزی
شماره فنی 62022RS C3

 

بلبرینگ جلو شفت اصلی پراید

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ جلو شفت اصلی پراید
جنس
فلزی
شماره فنی 62/22-2RS C3 ACM

 

بلبرینگ کولر پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ کولر پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی ACB355520

 

بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید
جنس
فلزی
شماره فنی 44649/10

 

بلبرینگ بزرگ دینام پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بزرگ دینام پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی 6303-2RS

 

بلبرینگ بزرگ دینام پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بزرگ دینام پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی 6303-2RS C3 PA

 

بلبرینگ بزرگ گیربکس

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای
نوع بلبرینگ بلبرینگ بزرگ گیربکس
جنس
فلزی
شماره فنی 6208-2RSC3

 

بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو ۲۰۶

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو 206
جنس
فلزی
شماره فنی 6305-2RS N C3 PA

 

بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان – روآ

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پیکان – روآ
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان – روآ
جنس
فلزی
شماره فنی 6208

 

بلبرینگ بزرگ گیربکس نیسان

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای نیسان
نوع بلبرینگ گیربکس پراید
جنس
فلزی
شماره فنی ODM 6308 NR C3

 

بلبرینگ بیرونی اکسل پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بیرونی اکسل پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی DBF 68933

 

بلبرینگ بیرونی چرخ جدید پراید

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بیرونی چرخ جدید پراید
جنس
فلزی
شماره فنی LM11949/10

 

بلبرینگ بیرونی چرخ عقب پراید

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بیرونی چرخ عقب پراید
جنس
فلزی
شماره فنی LM11749/10

 

بلبرینگ پلوس پژو ۴۰۵، پژو ۲۰۶، سمند

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405، پژو 206، سمند و پژو پارس
نوع بلبرینگ بلبرینگ پلوس پژو 405، پژو 206، سمند و پژو پارس
جنس
فلزی
شماره فنی 6006-2RSC3

 

بلبرینگ تایم پژو ۲۰۶ تیپ ۲

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206 تیپ 2
نوع بلبرینگ تایم پژو 206 تیپ 2
جنس
فلزی
شماره فنی VKM 13253

 

بلبرینگ تایم ثابت ال ۹۰

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای ال 90
نوع بلبرینگ تایم ثابت ال 90
جنس
فلزی
شماره فنی LGX L90 B1

 

بلبرینگ تایم ساعتی EF7

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای EF7
نوع بلبرینگ تایم ساعتی EF7
جنس
فلزی
شماره فنی F-553676

 

بلبرینگ تایم ساعتی پژو ۲۰۶

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206 تیپ 2
نوع بلبرینگ تایم ساعتی پژو 206
جنس
فلزی
شماره فنی VKM 13253

 

بلبرینگ تایم ساعتی پژو ۲۰۶ تیپ ۵

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206 تیپ 5
نوع بلبرینگ تایم ساعتی پژو 206 تیپ 5
جنس
فلزی
شماره فنی VKM13256

 

بلبرینگ تایم متحرک ال ۹۰

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای ال 90
نوع بلبرینگ تایم متحرک ال 90
جنس
فلزی
شماره فنی VKM16020

 

بلبرینگ تسمه تایم پراید

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ تسمه تایم پراید
جنس
فلزی
شماره فنی GT20040

 

بلبرینگ تسمه تایم پراید

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ تسمه تایم پراید
جنس
فلزی
شماره فنی GT20040

 

بلبرینگ تسمه تایم پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ تسمه تایم پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی VKM13100

 

بلبرینگ تقویتی ژامبون پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ تقویتی ژامبون پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی HK 5025

 

بلبرینگ ته میل لنگ پراید

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ ته میل لنگ پراید
جنس
فلزی
شماره فنی 6202-2RS

 

بلبرینگ ته میل لنگ پراید

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ ته میل لنگ پراید
جنس
فلزی
شماره فنی 62022RS C3

 

بلبرینگ جلو شفت اصلی پراید

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ جلو شفت اصلی پراید
جنس
فلزی
شماره فنی 62/22-2RS C3 ACM

 

نمایش 1–25 از 150 نتیجه