محصولات

100,000 تومان

بلبرینگ کولر پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)
کد فنی: 11300030

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ کولر پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی ACB355520

 

اطلاعات بیشتر
248,850 تومان

بلبرینگ بزرگ پینیون نیسان DSA

0 out of 5
(0)
کد فنی: 32308 CN DSAاطلاعات بیشتر
55,335 تومان

بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید

0 out of 5
(0)
کد فنی: 11100005

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید
جنس
فلزی
شماره فنی 44649/10

 

اطلاعات بیشتر
55,335 تومان

بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید DSA

0 out of 5
(0)
کد فنی: 44649 DSAاطلاعات بیشتر
36,000 تومان

بلبرینگ بزرگ دینام پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)
کد فنی: 11300038

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بزرگ دینام پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی 6303-2RS

 

اطلاعات بیشتر
35,385 تومان

بلبرینگ بزرگ دینام پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)
کد فنی: 11100058

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بزرگ دینام پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی 6303-2RS C3 PA

 

اطلاعات بیشتر
35,385 تومان

بلبرینگ بزرگ دینام پژو ۴۰۵ DSA

0 out of 5
(0)
کد فنی: 6303 DSA

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بزرگ دینام پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی 6303

 

اطلاعات بیشتر
70,770 تومان

بلبرینگ بزرگ گیربکس

0 out of 5
(0)
کد فنی: 11000033

مشخصات فنی

مناسب برای
نوع بلبرینگ بلبرینگ بزرگ گیربکس
جنس
فلزی
شماره فنی 6208-2RSC3

 

اطلاعات بیشتر
68,250 تومان

بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو ۲۰۶

0 out of 5
(0)
کد فنی: 11100071

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو 206
جنس
فلزی
شماره فنی 6305-2RS N C3 PA

 

اطلاعات بیشتر
68,250 تومان

بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو ۲۰۶ DSA

0 out of 5
(0)
کد فنی: 6305 DSA

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو 206
جنس
فلزی
شماره فنی 6305

 

اطلاعات بیشتر
تومان

بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان – روآ

0 out of 5
(0)
کد فنی: 11100083

مشخصات فنی

مناسب برای پیکان – روآ
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان – روآ
جنس
فلزی
شماره فنی 6208

 

اطلاعات بیشتر
تومان

بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان GSK

0 out of 5
(0)
اطلاعات بیشتر
تومان

بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان و روآ DSA

0 out of 5
(0)
کد فنی: 6208 C4 DSA

مشخصات فنی

مناسب برای پیکان و روآ
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان و روآ
جنس
فلزی
شماره فنی 6208

 

اطلاعات بیشتر
تومان

بلبرینگ بزرگ گیربکس نیسان

0 out of 5
(0)
کد فنی: 11100023

مشخصات فنی

مناسب برای نیسان
نوع بلبرینگ گیربکس پراید
جنس
فلزی
شماره فنی ODM 6308 NR C3

 

اطلاعات بیشتر
126,000 تومان

بلبرینگ بزرگ گیربکس نیسان DSA

0 out of 5
(0)
کد فنی: 6308 NR C3 DSA

مشخصات فنی

مناسب برای نیسان
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس نیسان
جنس
فلزی
شماره فنی 6308

 

اطلاعات بیشتر
53,000 تومان

بلبرینگ بیرونی اکسل پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)
کد فنی: 11300029

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بیرونی اکسل پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی DBF 68933

 

اطلاعات بیشتر
64,500 تومان

بلبرینگ بیرونی چرخ جدید پراید

0 out of 5
(0)
کد فنی: 11300002

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بیرونی چرخ جدید پراید
جنس
فلزی
شماره فنی LM11949/10

 

اطلاعات بیشتر
46,500 تومان

بلبرینگ بیرونی چرخ عقب پراید

0 out of 5
(0)
کد فنی: 11300001

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بیرونی چرخ عقب پراید
جنس
فلزی
شماره فنی LM11749/10

 

اطلاعات بیشتر
29,295 تومان

بلبرینگ پلوس پژو ۴۰۵، پژو ۲۰۶، سمند

0 out of 5
(0)
کد فنی: 11000026

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405، پژو 206، سمند و پژو پارس
نوع بلبرینگ بلبرینگ پلوس پژو 405، پژو 206، سمند و پژو پارس
جنس
فلزی
شماره فنی 6006-2RSC3

 

اطلاعات بیشتر
117,600 تومان

بلبرینگ پینیون مزدا DSA

0 out of 5
(0)
کد فنی: 17887/31 DSA

مشخصات فنی

مناسب برای مزدا
نوع بلبرینگ پینیون مزدا
جنس
فلزی
شماره فنی 17887/31

 

اطلاعات بیشتر
165,375 تومان

بلبرینگ تام مزدا DSA

0 out of 5
(0)
کد فنی: RAT 2150 DSA

مشخصات فنی

مناسب برای مزدا
نوع بلبرینگ تام مزدا
جنس
فلزی
شماره فنی RAT 2150

 

اطلاعات بیشتر
230,000 تومان

بلبرینگ تایم پژو ۲۰۶ تیپ ۲

0 out of 5
(0)
کد فنی: 11300026

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206 تیپ 2
نوع بلبرینگ تایم پژو 206 تیپ 2
جنس
فلزی
شماره فنی VKM 13253

 

اطلاعات بیشتر
تومان

بلبرینگ تایم ثابت ال ۹۰

0 out of 5
(0)
کد فنی: LGX L90 B1

مشخصات فنی

مناسب برای ال 90
نوع بلبرینگ تایم ثابت ال 90
جنس
فلزی
شماره فنی LGX L90 B1

 

اطلاعات بیشتر
126,000 تومان

بلبرینگ تایم ثابت تندر DSA

0 out of 5
(0)
کد فنی: VKM 26020 DSAاطلاعات بیشتر
تومان

بلبرینگ تایم ساعتی EF7

0 out of 5
(0)
کد فنی: 11100072

مشخصات فنی

مناسب برای EF7
نوع بلبرینگ تایم ساعتی EF7
جنس
فلزی
شماره فنی F-553676

 

اطلاعات بیشتر

بلبرینگ کولر پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ کولر پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی ACB355520

 

کد فنی: 11300030
100,000 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید
جنس
فلزی
شماره فنی 44649/10

 

کد فنی: 11100005
55,335 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ بزرگ دینام پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بزرگ دینام پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی 6303-2RS

 

کد فنی: 11300038
36,000 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ بزرگ دینام پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بزرگ دینام پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی 6303-2RS C3 PA

 

کد فنی: 11100058
35,385 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ بزرگ دینام پژو ۴۰۵ DSA

0 out of 5
(0)
DSA

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بزرگ دینام پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی 6303

 

کد فنی: 6303 DSA
35,385 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ بزرگ گیربکس

0 out of 5
(0)
MCB

مشخصات فنی

مناسب برای
نوع بلبرینگ بلبرینگ بزرگ گیربکس
جنس
فلزی
شماره فنی 6208-2RSC3

 

کد فنی: 11000033
70,770 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو ۲۰۶

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو 206
جنس
فلزی
شماره فنی 6305-2RS N C3 PA

 

کد فنی: 11100071
68,250 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو ۲۰۶ DSA

0 out of 5
(0)
DSA

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو 206
جنس
فلزی
شماره فنی 6305

 

کد فنی: 6305 DSA
68,250 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان – روآ

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پیکان – روآ
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان – روآ
جنس
فلزی
شماره فنی 6208

 

کد فنی: 11100083

بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان و روآ DSA

0 out of 5
(0)
DSA

مشخصات فنی

مناسب برای پیکان و روآ
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان و روآ
جنس
فلزی
شماره فنی 6208

 

کد فنی: 6208 C4 DSA

بلبرینگ بزرگ گیربکس نیسان

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای نیسان
نوع بلبرینگ گیربکس پراید
جنس
فلزی
شماره فنی ODM 6308 NR C3

 

کد فنی: 11100023

بلبرینگ بزرگ گیربکس نیسان DSA

0 out of 5
(0)
DSA

مشخصات فنی

مناسب برای نیسان
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس نیسان
جنس
فلزی
شماره فنی 6308

 

کد فنی: 6308 NR C3 DSA
126,000 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ بیرونی اکسل پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بیرونی اکسل پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی DBF 68933

 

کد فنی: 11300029
53,000 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ بیرونی چرخ جدید پراید

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بیرونی چرخ جدید پراید
جنس
فلزی
شماره فنی LM11949/10

 

کد فنی: 11300002
64,500 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ بیرونی چرخ عقب پراید

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بیرونی چرخ عقب پراید
جنس
فلزی
شماره فنی LM11749/10

 

کد فنی: 11300001
46,500 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ پلوس پژو ۴۰۵، پژو ۲۰۶، سمند

0 out of 5
(0)
MCB

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405، پژو 206، سمند و پژو پارس
نوع بلبرینگ بلبرینگ پلوس پژو 405، پژو 206، سمند و پژو پارس
جنس
فلزی
شماره فنی 6006-2RSC3

 

کد فنی: 11000026
29,295 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ پینیون مزدا DSA

0 out of 5
(0)
DSA

مشخصات فنی

مناسب برای مزدا
نوع بلبرینگ پینیون مزدا
جنس
فلزی
شماره فنی 17887/31

 

کد فنی: 17887/31 DSA
117,600 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ تام مزدا DSA

0 out of 5
(0)
DSA

مشخصات فنی

مناسب برای مزدا
نوع بلبرینگ تام مزدا
جنس
فلزی
شماره فنی RAT 2150

 

کد فنی: RAT 2150 DSA
165,375 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ تایم پژو ۲۰۶ تیپ ۲

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206 تیپ 2
نوع بلبرینگ تایم پژو 206 تیپ 2
جنس
فلزی
شماره فنی VKM 13253

 

کد فنی: 11300026
230,000 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ تایم ثابت ال ۹۰

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای ال 90
نوع بلبرینگ تایم ثابت ال 90
جنس
فلزی
شماره فنی LGX L90 B1

 

کد فنی: LGX L90 B1

بلبرینگ تایم ساعتی EF7

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای EF7
نوع بلبرینگ تایم ساعتی EF7
جنس
فلزی
شماره فنی F-553676

 

کد فنی: 11100072

بلبرینگ کولر پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ کولر پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی ACB355520

 

100,000 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید
جنس
فلزی
شماره فنی 44649/10

 

55,335 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ بزرگ دینام پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بزرگ دینام پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی 6303-2RS

 

36,000 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ بزرگ دینام پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بزرگ دینام پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی 6303-2RS C3 PA

 

35,385 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ بزرگ دینام پژو ۴۰۵ DSA

0 out of 5
(0)
DSA

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بزرگ دینام پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی 6303

 

35,385 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ بزرگ گیربکس

0 out of 5
(0)
MCB

مشخصات فنی

مناسب برای
نوع بلبرینگ بلبرینگ بزرگ گیربکس
جنس
فلزی
شماره فنی 6208-2RSC3

 

70,770 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو ۲۰۶

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو 206
جنس
فلزی
شماره فنی 6305-2RS N C3 PA

 

68,250 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو ۲۰۶ DSA

0 out of 5
(0)
DSA

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو 206
جنس
فلزی
شماره فنی 6305

 

68,250 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان – روآ

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای پیکان – روآ
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان – روآ
جنس
فلزی
شماره فنی 6208

 

بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان و روآ DSA

0 out of 5
(0)
DSA

مشخصات فنی

مناسب برای پیکان و روآ
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان و روآ
جنس
فلزی
شماره فنی 6208

 

بلبرینگ بزرگ گیربکس نیسان

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای نیسان
نوع بلبرینگ گیربکس پراید
جنس
فلزی
شماره فنی ODM 6308 NR C3

 

بلبرینگ بزرگ گیربکس نیسان DSA

0 out of 5
(0)
DSA

مشخصات فنی

مناسب برای نیسان
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس نیسان
جنس
فلزی
شماره فنی 6308

 

126,000 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ بیرونی اکسل پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بیرونی اکسل پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی DBF 68933

 

53,000 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ بیرونی چرخ جدید پراید

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بیرونی چرخ جدید پراید
جنس
فلزی
شماره فنی LM11949/10

 

64,500 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ بیرونی چرخ عقب پراید

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بیرونی چرخ عقب پراید
جنس
فلزی
شماره فنی LM11749/10

 

46,500 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ پلوس پژو ۴۰۵، پژو ۲۰۶، سمند

0 out of 5
(0)
MCB

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405، پژو 206، سمند و پژو پارس
نوع بلبرینگ بلبرینگ پلوس پژو 405، پژو 206، سمند و پژو پارس
جنس
فلزی
شماره فنی 6006-2RSC3

 

29,295 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ پینیون مزدا DSA

0 out of 5
(0)
DSA

مشخصات فنی

مناسب برای مزدا
نوع بلبرینگ پینیون مزدا
جنس
فلزی
شماره فنی 17887/31

 

117,600 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ تام مزدا DSA

0 out of 5
(0)
DSA

مشخصات فنی

مناسب برای مزدا
نوع بلبرینگ تام مزدا
جنس
فلزی
شماره فنی RAT 2150

 

165,375 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ تایم پژو ۲۰۶ تیپ ۲

0 out of 5
(0)
GSK

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206 تیپ 2
نوع بلبرینگ تایم پژو 206 تیپ 2
جنس
فلزی
شماره فنی VKM 13253

 

230,000 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ تایم ثابت ال ۹۰

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای ال 90
نوع بلبرینگ تایم ثابت ال 90
جنس
فلزی
شماره فنی LGX L90 B1

 

بلبرینگ تایم ساعتی EF7

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای EF7
نوع بلبرینگ تایم ساعتی EF7
جنس
فلزی
شماره فنی F-553676

 

بلبرینگ کولر پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ کولر پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی ACB355520

 

100,000 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بزرگ چرخ عقب پراید
جنس
فلزی
شماره فنی 44649/10

 

55,335 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ بزرگ دینام پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بزرگ دینام پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی 6303-2RS

 

36,000 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ بزرگ دینام پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بزرگ دینام پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی 6303-2RS C3 PA

 

35,385 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ بزرگ دینام پژو ۴۰۵ DSA

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بزرگ دینام پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی 6303

 

35,385 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ بزرگ گیربکس

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای
نوع بلبرینگ بلبرینگ بزرگ گیربکس
جنس
فلزی
شماره فنی 6208-2RSC3

 

70,770 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو ۲۰۶

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو 206
جنس
فلزی
شماره فنی 6305-2RS N C3 PA

 

68,250 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو ۲۰۶ DSA

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پژو 206
جنس
فلزی
شماره فنی 6305

 

68,250 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان – روآ

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پیکان – روآ
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان – روآ
جنس
فلزی
شماره فنی 6208

 

بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان و روآ DSA

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پیکان و روآ
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس پیکان و روآ
جنس
فلزی
شماره فنی 6208

 

بلبرینگ بزرگ گیربکس نیسان

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای نیسان
نوع بلبرینگ گیربکس پراید
جنس
فلزی
شماره فنی ODM 6308 NR C3

 

بلبرینگ بزرگ گیربکس نیسان DSA

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای نیسان
نوع بلبرینگ بزرگ گیربکس نیسان
جنس
فلزی
شماره فنی 6308

 

126,000 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ بیرونی اکسل پژو ۴۰۵

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405
نوع بلبرینگ بیرونی اکسل پژو 405
جنس
فلزی
شماره فنی DBF 68933

 

53,000 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ بیرونی چرخ جدید پراید

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بیرونی چرخ جدید پراید
جنس
فلزی
شماره فنی LM11949/10

 

64,500 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ بیرونی چرخ عقب پراید

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پراید
نوع بلبرینگ بیرونی چرخ عقب پراید
جنس
فلزی
شماره فنی LM11749/10

 

46,500 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ پلوس پژو ۴۰۵، پژو ۲۰۶، سمند

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 405، پژو 206، سمند و پژو پارس
نوع بلبرینگ بلبرینگ پلوس پژو 405، پژو 206، سمند و پژو پارس
جنس
فلزی
شماره فنی 6006-2RSC3

 

29,295 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ پینیون مزدا DSA

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای مزدا
نوع بلبرینگ پینیون مزدا
جنس
فلزی
شماره فنی 17887/31

 

117,600 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ تام مزدا DSA

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای مزدا
نوع بلبرینگ تام مزدا
جنس
فلزی
شماره فنی RAT 2150

 

165,375 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ تایم پژو ۲۰۶ تیپ ۲

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای پژو 206 تیپ 2
نوع بلبرینگ تایم پژو 206 تیپ 2
جنس
فلزی
شماره فنی VKM 13253

 

230,000 تومان اطلاعات بیشتر

بلبرینگ تایم ثابت ال ۹۰

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای ال 90
نوع بلبرینگ تایم ثابت ال 90
جنس
فلزی
شماره فنی LGX L90 B1

 

بلبرینگ تایم ساعتی EF7

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای EF7
نوع بلبرینگ تایم ساعتی EF7
جنس
فلزی
شماره فنی F-553676

 

نمایش 1–25 از 290 نتیجه