کاسه نمد

13,000 تومان

ساق سوپاپ پژو ۴۰۵ VITON برند ODM

0 out of 5
(0)
کد فنی: VSS-405

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 405
نوع کاسه نمد ساق سوپاپ پژو 405
جنس
VITON
ابعاد  VSS-405

 

افزودن به سبد خرید
65,000 تومان

کاسه نمد ابتدای میل لنگ (دو رنگ, وایتون) پژو ۴۰۵ ACM/ VITON برند ODM

0 out of 5
(0)
کد فنی: ODM 66-42-7

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 405
نوع کاسه نمد جلو میل لنگ پژو 405
جنس
NBR/ACM
ابعاد  66-42-7

 

افزودن به سبد خرید
53,000 تومان

کاسه نمد ابتدای میل لنگ پژو ۲۰۶(دو رنگ – نسوز) NBR/ACM برند ODM

0 out of 5
(0)
کد فنی: 66-42-7

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 206
نوع کاسه نمد جلو میل لنگ پژو 206
جنس
NBR/ACM
ابعاد  66-42-7

 

افزودن به سبد خرید
27,000 تومان

کاسه نمد ابتدای میل لنگ نسوز (اویل پمپ) پراید ACM برند ODM

0 out of 5
(0)
کد فنی: 50.5-36.5-7

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد جلو میل لنگ پراید
جنس
AEM
ابعاد  50.5-36.5-7

 

افزودن به سبد خرید
49,500 تومان

کاسه نمد ابتدای میل لنگ نسوز (دو رنگ) پژو ۴۰۵ NBR/ ACM برند ODM

0 out of 5
(0)
کد فنی: 62-42-7

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 405
نوع کاسه نمد جلو میل لنگ پژو 405
جنس
NBR/ACM
ابعاد  62-42-7

 

افزودن به سبد خرید
115,000 تومان

کاسه نمد انتهای میل لنگ (پهن, دو رنگ, گریس دار) پژو ۴۰۵ NBR/ ACM برند ODM

0 out of 5
(0)
کد فنی: 110-90-12

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 405
نوع کاسه عقب جلو میل لنگ پژو 405
جنس
NBR/ACM
ابعاد  110-90-12

 

افزودن به سبد خرید
115,000 تومان

کاسه نمد انتهای میل لنگ پژو ۲۰۶(دو رنگ – نسوز – گریس دار) NBR/ACM برند ODM

0 out of 5
(0)
کد فنی:  105-85-10

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 206 و EF7
نوع کاسه نمد عقب میل لنگ پژو 206 و EF7
جنس
NBR/ACM
ابعاد  105-85-10

 

افزودن به سبد خرید
43,000 تومان

کاسه نمد پلوس بزرگ لبه دار پژو ۲۰۶ NBR برند ODM

0 out of 5
(0)
کد فنی: 58-40-10/17

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 206
نوع کاسه نمد پلوس بزرگ پژو 206
جنس
NBR/ACM
ابعاد 58-40-10/17

 

افزودن به سبد خرید
69,000 تومان

کاسه نمد پلوس بزرگ نسوز کربن دار پژو ۴۰۵ ACM/ PTFE برند ODM

0 out of 5
(0)
کد فنی: 58-40-11.3

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 405
نوع کاسه نمد جلو بزرگ کربن پژو 405
جنس
ACM/PTFE
ابعاد  58-40-11.3

 

افزودن به سبد خرید
43,000 تومان

کاسه نمد پلوس کوچک لبه دار پژو ۲۰۶ NBR برند ODM

0 out of 5
(0)
کد فنی: 47-29/85-10/17

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 206
نوع کاسه نمد پلوس کوچک پژو 206
جنس
NBR/ACM
ابعاد 47-29/85-10/17

 

افزودن به سبد خرید
20,000 تومان

کاسه نمد چرخ جلو لبه دار گریس دار پراید NBR برند ODM

0 out of 5
(0)
کد فنی: 68-52-8/14

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد چرخ جلو لبه دار پراید
جنس
NBR70
ابعاد  68-52-8/14

 

افزودن به سبد خرید
19,500 تومان

کاسه نمد چرخ عقب گریس دار پراید NBR برند ODM

0 out of 5
(0)
کد فنی:  50-39-4/9

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد چرخ عقب پراید
جنس
NBR70
ابعاد  50-39-4/9

 

افزودن به سبد خرید
62,000 تومان

کاسه نمد دست شیر فرمان فشار قوی پژو ۴۰۵ NBR برند ODM

0 out of 5
(0)
کد فنی: 32-22.2-5/6 47-29.4-6/7

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 405
نوع کاسه نمد دست شیر فرمان پژو 405
جنس
NBR
ابعاد  32-22.2-5/6

47-29.4-6/7

 

افزودن به سبد خرید
40,000 تومان

کاسه نمد ژامبون پژو ۲۰۶ NBR برند ODM

0 out of 5
(0)
کد فنی: 54.7-31-6/8

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 206
نوع کاسه نمد ژامبون پژو 206
جنس
NBR
ابعاد  54.7-31-6/8

 

افزودن به سبد خرید
17,500 تومان

کاسه نمد شفت گیربکس نسوز پراید ACM برند ODM

0 out of 5
(0)
کد فنی: 38-22-8

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد شفت گیربکس پراید
جنس
AEM
ابعاد  38-22-8

 

افزودن به سبد خرید
31,000 تومان

کاسه نمد ماهک دسته دنده پژو ۴۰۵ NBR برند ODM

0 out of 5
(0)
کد فنی: 30.42-16-7/11.3

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 405
نوع کاسه نمد ماهک دنده پژو 405
جنس
NBR
ابعاد  30.42-16-7/11.3

 

افزودن به سبد خرید
12,000 تومان

کاسه نمد ماهک دسته دنده پژو۲۰۶ NBR برند ODM

0 out of 5
(0)
کد فنی: 23-15-4

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 206
نوع کاسه نمد ماهک دنده پژو 206
جنس
NBR70
ابعاد  23-15-4

 

افزودن به سبد خرید
25,000 تومان

کاسه نمد ماهک دسته دنده نسوز پراید ACM برند ODM

0 out of 5
(0)
کد فنی: 28-16-15.2

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد ماهک دنده پراید
جنس
ACM
ابعاد  28-16-15.2

 

افزودن به سبد خرید
78,000 تومان

کاسه نمد میل سوپاپ تیپ ۵ VITON برند ODM

0 out of 5
(0)
کد فنی: 50-38-7

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 206 تیپ 5
نوع  کاسه نمد میل سوپاپ پژو 206 تیپ 5
جنس
VITON
ابعاد  50-38-7

 

افزودن به سبد خرید
49,000 تومان

کاسه نمد میل سوپاپ نسوز دو رنگ پژو ۴۰۵ NBR/ ACM برند ODM

0 out of 5
(0)
کد فنی: 50-36-7

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 405
نوع کاسه نمد میل سوپاپ پژو 405
جنس
NBR/ACM
ابعاد  50-36-7

 

افزودن به سبد خرید

ساق سوپاپ پژو ۴۰۵ VITON برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 405
نوع کاسه نمد ساق سوپاپ پژو 405
جنس
VITON
ابعاد  VSS-405

 

کد فنی: VSS-405

کاسه نمد ابتدای میل لنگ (دو رنگ, وایتون) پژو ۴۰۵ ACM/ VITON برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 405
نوع کاسه نمد جلو میل لنگ پژو 405
جنس
NBR/ACM
ابعاد  66-42-7

 

کد فنی: ODM 66-42-7

کاسه نمد ابتدای میل لنگ پژو ۲۰۶(دو رنگ – نسوز) NBR/ACM برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 206
نوع کاسه نمد جلو میل لنگ پژو 206
جنس
NBR/ACM
ابعاد  66-42-7

 

کد فنی: 66-42-7

کاسه نمد ابتدای میل لنگ نسوز (اویل پمپ) پراید ACM برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد جلو میل لنگ پراید
جنس
AEM
ابعاد  50.5-36.5-7

 

کد فنی: 50.5-36.5-7

کاسه نمد ابتدای میل لنگ نسوز (دو رنگ) پژو ۴۰۵ NBR/ ACM برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 405
نوع کاسه نمد جلو میل لنگ پژو 405
جنس
NBR/ACM
ابعاد  62-42-7

 

کد فنی: 62-42-7

کاسه نمد انتهای میل لنگ (پهن, دو رنگ, گریس دار) پژو ۴۰۵ NBR/ ACM برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 405
نوع کاسه عقب جلو میل لنگ پژو 405
جنس
NBR/ACM
ابعاد  110-90-12

 

کد فنی: 110-90-12

کاسه نمد انتهای میل لنگ پژو ۲۰۶(دو رنگ – نسوز – گریس دار) NBR/ACM برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 206 و EF7
نوع کاسه نمد عقب میل لنگ پژو 206 و EF7
جنس
NBR/ACM
ابعاد  105-85-10

 

کد فنی:  105-85-10

کاسه نمد پلوس بزرگ لبه دار پژو ۲۰۶ NBR برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 206
نوع کاسه نمد پلوس بزرگ پژو 206
جنس
NBR/ACM
ابعاد 58-40-10/17

 

کد فنی: 58-40-10/17

کاسه نمد پلوس بزرگ نسوز کربن دار پژو ۴۰۵ ACM/ PTFE برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 405
نوع کاسه نمد جلو بزرگ کربن پژو 405
جنس
ACM/PTFE
ابعاد  58-40-11.3

 

کد فنی: 58-40-11.3

کاسه نمد پلوس کوچک لبه دار پژو ۲۰۶ NBR برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 206
نوع کاسه نمد پلوس کوچک پژو 206
جنس
NBR/ACM
ابعاد 47-29/85-10/17

 

کد فنی: 47-29/85-10/17

کاسه نمد چرخ جلو لبه دار گریس دار پراید NBR برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد چرخ جلو لبه دار پراید
جنس
NBR70
ابعاد  68-52-8/14

 

کد فنی: 68-52-8/14

کاسه نمد چرخ عقب گریس دار پراید NBR برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد چرخ عقب پراید
جنس
NBR70
ابعاد  50-39-4/9

 

کد فنی:  50-39-4/9

کاسه نمد دست شیر فرمان فشار قوی پژو ۴۰۵ NBR برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 405
نوع کاسه نمد دست شیر فرمان پژو 405
جنس
NBR
ابعاد  32-22.2-5/6

47-29.4-6/7

 

کد فنی: 32-22.2-5/6 47-29.4-6/7

کاسه نمد ژامبون پژو ۲۰۶ NBR برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 206
نوع کاسه نمد ژامبون پژو 206
جنس
NBR
ابعاد  54.7-31-6/8

 

کد فنی: 54.7-31-6/8

کاسه نمد شفت گیربکس نسوز پراید ACM برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد شفت گیربکس پراید
جنس
AEM
ابعاد  38-22-8

 

کد فنی: 38-22-8

کاسه نمد ماهک دسته دنده پژو ۴۰۵ NBR برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 405
نوع کاسه نمد ماهک دنده پژو 405
جنس
NBR
ابعاد  30.42-16-7/11.3

 

کد فنی: 30.42-16-7/11.3

کاسه نمد ماهک دسته دنده پژو۲۰۶ NBR برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 206
نوع کاسه نمد ماهک دنده پژو 206
جنس
NBR70
ابعاد  23-15-4

 

کد فنی: 23-15-4

کاسه نمد ماهک دسته دنده نسوز پراید ACM برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد ماهک دنده پراید
جنس
ACM
ابعاد  28-16-15.2

 

کد فنی: 28-16-15.2

کاسه نمد میل سوپاپ تیپ ۵ VITON برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 206 تیپ 5
نوع  کاسه نمد میل سوپاپ پژو 206 تیپ 5
جنس
VITON
ابعاد  50-38-7

 

کد فنی: 50-38-7

کاسه نمد میل سوپاپ نسوز دو رنگ پژو ۴۰۵ NBR/ ACM برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 405
نوع کاسه نمد میل سوپاپ پژو 405
جنس
NBR/ACM
ابعاد  50-36-7

 

کد فنی: 50-36-7

ساق سوپاپ پژو ۴۰۵ VITON برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 405
نوع کاسه نمد ساق سوپاپ پژو 405
جنس
VITON
ابعاد  VSS-405

 

کاسه نمد ابتدای میل لنگ (دو رنگ, وایتون) پژو ۴۰۵ ACM/ VITON برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 405
نوع کاسه نمد جلو میل لنگ پژو 405
جنس
NBR/ACM
ابعاد  66-42-7

 

کاسه نمد ابتدای میل لنگ پژو ۲۰۶(دو رنگ – نسوز) NBR/ACM برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 206
نوع کاسه نمد جلو میل لنگ پژو 206
جنس
NBR/ACM
ابعاد  66-42-7

 

کاسه نمد ابتدای میل لنگ نسوز (اویل پمپ) پراید ACM برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد جلو میل لنگ پراید
جنس
AEM
ابعاد  50.5-36.5-7

 

کاسه نمد ابتدای میل لنگ نسوز (دو رنگ) پژو ۴۰۵ NBR/ ACM برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 405
نوع کاسه نمد جلو میل لنگ پژو 405
جنس
NBR/ACM
ابعاد  62-42-7

 

کاسه نمد انتهای میل لنگ (پهن, دو رنگ, گریس دار) پژو ۴۰۵ NBR/ ACM برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 405
نوع کاسه عقب جلو میل لنگ پژو 405
جنس
NBR/ACM
ابعاد  110-90-12

 

کاسه نمد انتهای میل لنگ پژو ۲۰۶(دو رنگ – نسوز – گریس دار) NBR/ACM برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 206 و EF7
نوع کاسه نمد عقب میل لنگ پژو 206 و EF7
جنس
NBR/ACM
ابعاد  105-85-10

 

کاسه نمد پلوس بزرگ لبه دار پژو ۲۰۶ NBR برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 206
نوع کاسه نمد پلوس بزرگ پژو 206
جنس
NBR/ACM
ابعاد 58-40-10/17

 

کاسه نمد پلوس بزرگ نسوز کربن دار پژو ۴۰۵ ACM/ PTFE برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 405
نوع کاسه نمد جلو بزرگ کربن پژو 405
جنس
ACM/PTFE
ابعاد  58-40-11.3

 

کاسه نمد پلوس کوچک لبه دار پژو ۲۰۶ NBR برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 206
نوع کاسه نمد پلوس کوچک پژو 206
جنس
NBR/ACM
ابعاد 47-29/85-10/17

 

کاسه نمد چرخ جلو لبه دار گریس دار پراید NBR برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد چرخ جلو لبه دار پراید
جنس
NBR70
ابعاد  68-52-8/14

 

کاسه نمد چرخ عقب گریس دار پراید NBR برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد چرخ عقب پراید
جنس
NBR70
ابعاد  50-39-4/9

 

کاسه نمد دست شیر فرمان فشار قوی پژو ۴۰۵ NBR برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 405
نوع کاسه نمد دست شیر فرمان پژو 405
جنس
NBR
ابعاد  32-22.2-5/6

47-29.4-6/7

 

کاسه نمد ژامبون پژو ۲۰۶ NBR برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 206
نوع کاسه نمد ژامبون پژو 206
جنس
NBR
ابعاد  54.7-31-6/8

 

کاسه نمد شفت گیربکس نسوز پراید ACM برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد شفت گیربکس پراید
جنس
AEM
ابعاد  38-22-8

 

کاسه نمد ماهک دسته دنده پژو ۴۰۵ NBR برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 405
نوع کاسه نمد ماهک دنده پژو 405
جنس
NBR
ابعاد  30.42-16-7/11.3

 

کاسه نمد ماهک دسته دنده پژو۲۰۶ NBR برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 206
نوع کاسه نمد ماهک دنده پژو 206
جنس
NBR70
ابعاد  23-15-4

 

کاسه نمد ماهک دسته دنده نسوز پراید ACM برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد ماهک دنده پراید
جنس
ACM
ابعاد  28-16-15.2

 

کاسه نمد میل سوپاپ تیپ ۵ VITON برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 206 تیپ 5
نوع  کاسه نمد میل سوپاپ پژو 206 تیپ 5
جنس
VITON
ابعاد  50-38-7

 

کاسه نمد میل سوپاپ نسوز دو رنگ پژو ۴۰۵ NBR/ ACM برند ODM

0 out of 5
(0)
ODM

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 405
نوع کاسه نمد میل سوپاپ پژو 405
جنس
NBR/ACM
ابعاد  50-36-7

 

ساق سوپاپ پژو ۴۰۵ VITON برند ODM

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 405
نوع کاسه نمد ساق سوپاپ پژو 405
جنس
VITON
ابعاد  VSS-405

 

کاسه نمد ابتدای میل لنگ (دو رنگ, وایتون) پژو ۴۰۵ ACM/ VITON برند ODM

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 405
نوع کاسه نمد جلو میل لنگ پژو 405
جنس
NBR/ACM
ابعاد  66-42-7

 

کاسه نمد ابتدای میل لنگ پژو ۲۰۶(دو رنگ – نسوز) NBR/ACM برند ODM

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 206
نوع کاسه نمد جلو میل لنگ پژو 206
جنس
NBR/ACM
ابعاد  66-42-7

 

کاسه نمد ابتدای میل لنگ نسوز (اویل پمپ) پراید ACM برند ODM

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد جلو میل لنگ پراید
جنس
AEM
ابعاد  50.5-36.5-7

 

کاسه نمد ابتدای میل لنگ نسوز (دو رنگ) پژو ۴۰۵ NBR/ ACM برند ODM

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 405
نوع کاسه نمد جلو میل لنگ پژو 405
جنس
NBR/ACM
ابعاد  62-42-7

 

کاسه نمد انتهای میل لنگ (پهن, دو رنگ, گریس دار) پژو ۴۰۵ NBR/ ACM برند ODM

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 405
نوع کاسه عقب جلو میل لنگ پژو 405
جنس
NBR/ACM
ابعاد  110-90-12

 

کاسه نمد انتهای میل لنگ پژو ۲۰۶(دو رنگ – نسوز – گریس دار) NBR/ACM برند ODM

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 206 و EF7
نوع کاسه نمد عقب میل لنگ پژو 206 و EF7
جنس
NBR/ACM
ابعاد  105-85-10

 

کاسه نمد پلوس بزرگ لبه دار پژو ۲۰۶ NBR برند ODM

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 206
نوع کاسه نمد پلوس بزرگ پژو 206
جنس
NBR/ACM
ابعاد 58-40-10/17

 

کاسه نمد پلوس بزرگ نسوز کربن دار پژو ۴۰۵ ACM/ PTFE برند ODM

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 405
نوع کاسه نمد جلو بزرگ کربن پژو 405
جنس
ACM/PTFE
ابعاد  58-40-11.3

 

کاسه نمد پلوس کوچک لبه دار پژو ۲۰۶ NBR برند ODM

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 206
نوع کاسه نمد پلوس کوچک پژو 206
جنس
NBR/ACM
ابعاد 47-29/85-10/17

 

کاسه نمد چرخ جلو لبه دار گریس دار پراید NBR برند ODM

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد چرخ جلو لبه دار پراید
جنس
NBR70
ابعاد  68-52-8/14

 

کاسه نمد چرخ عقب گریس دار پراید NBR برند ODM

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد چرخ عقب پراید
جنس
NBR70
ابعاد  50-39-4/9

 

کاسه نمد دست شیر فرمان فشار قوی پژو ۴۰۵ NBR برند ODM

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 405
نوع کاسه نمد دست شیر فرمان پژو 405
جنس
NBR
ابعاد  32-22.2-5/6

47-29.4-6/7

 

کاسه نمد ژامبون پژو ۲۰۶ NBR برند ODM

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 206
نوع کاسه نمد ژامبون پژو 206
جنس
NBR
ابعاد  54.7-31-6/8

 

کاسه نمد شفت گیربکس نسوز پراید ACM برند ODM

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد شفت گیربکس پراید
جنس
AEM
ابعاد  38-22-8

 

کاسه نمد ماهک دسته دنده پژو ۴۰۵ NBR برند ODM

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 405
نوع کاسه نمد ماهک دنده پژو 405
جنس
NBR
ابعاد  30.42-16-7/11.3

 

کاسه نمد ماهک دسته دنده پژو۲۰۶ NBR برند ODM

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 206
نوع کاسه نمد ماهک دنده پژو 206
جنس
NBR70
ابعاد  23-15-4

 

کاسه نمد ماهک دسته دنده نسوز پراید ACM برند ODM

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای  پراید
نوع کاسه نمد ماهک دنده پراید
جنس
ACM
ابعاد  28-16-15.2

 

کاسه نمد میل سوپاپ تیپ ۵ VITON برند ODM

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 206 تیپ 5
نوع  کاسه نمد میل سوپاپ پژو 206 تیپ 5
جنس
VITON
ابعاد  50-38-7

 

کاسه نمد میل سوپاپ نسوز دو رنگ پژو ۴۰۵ NBR/ ACM برند ODM

0 out of 5
(0)

مشخصات فنی

مناسب برای  پژو 405
نوع کاسه نمد میل سوپاپ پژو 405
جنس
NBR/ACM
ابعاد  50-36-7

 

مشاهده همه 20 نتیجه